Falconbridge – en oversikt

Forside

1 Matte

2 Klorluting

3 Nikkel-elektrolyse

4 Pakking

5 Røsting

6 Kobber-luting

7 Kobber-elektrolyse

8 Laboratoriet

9 Produkter

10 Deponier

11 Utslipp