SUF

Samfundets Ungdomsforening (SUF) er Menigheten Samfundets ungdomsforening. Den ble stiftet rundt 1900-1901 og har lokale avdelinger både i Kristiansand og Egersund. Foreningens virke, som primært retter seg mot ungdom fra konfirmasjonsalder og oppover, spenner over et stort spekter. Det arrangeres jevnlige ungdomsmøter, turer, sportslige arrangementer og andre sosiale aktiviteter. I tillegg driver foreningen sin egen kafé som er åpen flere dager i uken.