Skolens regler

Skolens regler er delt inn i ordensregler og permisjonsregler. Disse finnes på egne undersider.