Skole

Samfundets skolerSamfundets skoler eies av Menigheten Samfundet, og er opprettet for å gi medlemmer av menigheten et skoletilbud for sine barn.

Menigheten driver skoler på både barne- og ungdomstrinnet.