Niels Henrik Abels hus

Niels Henrik Abels hus

Vis i kart


Adresse:
Niels Henrik Abels hus
(Vis a vis "Fylkesbygget")
Tordenskjoldsgate 68
4614 Kristiansand

Bygget har to store auditorier som vi leier ut. Camilla Colletts auditorie har plass til 400 deltakere.

Camilla Colletts auditorium

Eilert Sundts auditorie har plass til 200 deltakere.

Eilert Sundts auditorium

Her er et bilde av inngangspartiet foran auditoriene. I andre etasje har vi som en prøveordning plassert en av ungdomsskoleklassene.

Inngangsparti

Nye priser fra 01.07.2016

Camilla Colletts auditorium (400 deltakere):
Inntil 4 timer: 5.000,-
Inntil 8 timer: 6.000,-
Over 8 timer: 8.000 ,-

Eilert Sundts auditorium (200 deltakere):
Inntil 4 timer: 4.000,-
Inntil 8 timer: 5.000,-
Over 8 timer: 7.000,-

To trådløse mygg-mikrofoner, overhead og videoprosjektør er inkludert i leieprisen. Vi bistår med å koble opp det tekniske, men er i utgangspunktet ikke til stede under arrangementet. Vi kan også bistå med f.eks servering eller musikkinnslag arrangert av elevbedrifter fra skolen.

For mer informasjon, kontakt servicekontoret på telefon 38 12 57 00 eller e-post post@samfundet.org