Menighet

Kirken i EgersundSamfundet er et organisert trossamfunn med menigheter i Kristiansand og Egersund. Navnet på menigheten i Kristiansand er Menigheten Samfundet Kristiansand, og navnet på menigheten i Egersund er Menigheten Samfundet Egersund.

Samfundet ble organisert som eget trossamfunn i 1890. Bakgrunnen for uttredelsen av Statskirken og opprettelsen av menigheten Samfundet var avvik fra kirkens tidligere bekjennelse som hadde utviklet seg i Statskirken gjennom lengre tid. Avviket kom klart frem i Statskirkens nye liturgi og ritual, som ble lovfestet like før 1890.

Det er gudstjeneste i kirken hver søndag formiddag fra kl. 10. Tjenesten er åpen for alle. For nærmere informasjon, se tjenestelisten for Kristiansand og .