Medlemskap

Den som ønsker å bli medlem av menigheten, må motta undervisning hvis vedkommende ikke tidligere er blitt undervist i Samfundets lære. Undervisningen strekker seg i alminnelighet over ca. et skoleår. Etter at undervisningen er gjennomført, må vedkommende ta stilling til om han eller hun ønsker å bli opptatt i menigheten. I så fall sendes skriftlig søknad til Menighetsstyret. Hvis vedkommende tidligere har tilhørt et annet kirkesamfunn, må utmeldingsattest vedlegges. Opptak skjer ved dåp dersom vedkommende ikke er døpt i et rettlærende kirkesamfunn.

For nærmere informasjon kontakt menighetens forstander eller hjelpeforstander.

I Kristiansand kan du ta kontakt med:

I Egersund kan du ta kontakt med:

Telefon og e-postadresse finner du på siden over ansatte.