Kunst-Kultur-Musikk

Kunst-Kultur-Musikk er delt opp i disse tre gruppene:

  • Kulturutvalget er en samling av alle ledere fra aktivitetskursene i menigheten. Denne gruppen har hovedansvar for arbeidsstue, matlaging o l.
  • Samfundets Kulturskole driver med opplæring og undervisning innen musikk og kunst.
  • Musikkutvalget er en samling av alle ledere fra de ulike musikkaktivitetene i menigheten. Denne gruppen har hovedansvar for kor, orkester o l.