Idrett

Vårt mål er å tilby barn, unge og voksne idrettsaktiviteter som kan gi fysisk utfoldelse og opplevelse av mestring. Med idretten ønsker vi også å lage sosialt nettverk innen klassen og mellom klassene.

Aktivitetene i år er følgende:

  • Barneidrett på onsdagene
  • Gøy i gymsalen på fredagene
  • Ballspill for 6.-9. klasse på onsdagene
  • Sykling fra og med 5. klasse på onsdagene
  • Voksenidrett på mandagene
  • Ungdomsforeningen har ballspill flere dager i uka, bl.a. i Hålå på lørdagene