Friluftsliv

Friluftsliv er et tilbud for barn, unge og voksne i menigheten, med vekt på felles opplevelser i naturen. Det er en holdningsskapende og sosial aktivitet og foregår utendørs på naturens egne vilkår.

Med Friluftsliv ønsker vi å tilby en aktiv og meningsfylt fritid. Vi prøver å utvikle selvstendighet, ansvarsfølelse, godt kameratskap og gode holdninger, samt å kunne leve i pakt med naturen i all slags vær og under skiftende forhold. Det er viktig å sko og kle seg etter været.

Hver tredje mandag har F1 og F2 samlinger. I sommerhalvåret fra kl 17.00 til 20.00. Når klokka er stilt på vintertid er det fra 16.30 til 19.30.

Friluftsliv 1 for 3. 4. og 5. klasse. Vi har korte turer der vi har det morsomt og spennende med mye lek.

Friluftsliv 2 for elever i 6. - 9. klasse. Det er en vekst i aktivitetene. F2 har innlagt opplæring for å bli trygg på seg sjøl og etter hvert å kunne klare seg alene ute i naturen. F2 prøver også å få til noen overnattingsturer fra fredag til lørdag, og vi prøver å lære de unge å bli selvstendige nok til å kunne klare å planlegge og gjennomføre overnattingsturer alene, under kontrollerte forhold.

Friluftsliv 3. Ved konfirmasjonen går de unge over i F3, som har en noe løsere organisasjon. Vi håper også å få de unge tilbake som ledere i F2.