Friluftsliv

Friluftsliv er en helårlig aktivitet for barn og unge i menigheten. Hensikten med aktiviteten er å skape interesse for friluftsliv gjennom felles aktiviteter og naturopplevelser. Friluftsliv skal være en holdningsskapende aktivitet som - ved siden av nyttig kunnskap - gir grunnlag for aktiv og meningsfylt fritid. Det legges til rette for at medlemmene kan utvikle selvstendighet, ansvarsfølelse, gode holdninger og godt kameratskap.

Menighetens kristne verdigrunnlag skal på en naturlig måte komme til uttrykk i aktiviteten. Ledere skal fremstå som gode eksempler ved at de gjennom holdning og handling synliggjør menighetens verdigrunnlag i det daglige arbeid.

En vesentlig del av aktiviteten foregår ute i naturen på naturens egne vilkår. Det gir kunnskap om naturen, respekt for naturens krefter og dens sårbarhet. Friluftsliv skal fremme det enkle friluftslivet som gir naturopplevelser og utfordringer uten å etterlate spor i naturen.


Friluftsliv er organisert i aldersgrupper:
Friluftsliv 1 (F1) = 3.-5. klasse
Friluftsliv 2 (F2) = 6.-7. klasse
Friluftsliv 3 (F3) = 8.-9 klasse

 

Gruppene deles i patruljer som gis økende selvstendighet med økende alder. Hvis det er grunnlag for det, har patruljene lokal tilhørighet. Gruppene ledes av voksne ledere (gruppeleder). Patruljene ledes av patruljeførere som får økende ansvar med økende alder.

 

For mer informasjon, bilder og program for sesongen logg deg inn på fronter og klikk deg inn på Friluftsliv sine sider.


Hvis det er grunnlag for det, tilbyr vi aktiviteten i alle distriktene, i byen, Randesund og Søgne. Friluftsliv tilbys også i Egersund. Aktiviteten starter opp hver høst etter at skolen har begynt og varer hele skoleåret.

Hovedleder:
Kolbjørn Håland - 945 25 756