Bernt Lomelands prekensamling

Bernt Lomelands prekensamlingBernt Lomeland var menighetens første forstander i Kristiansand. Tekstene i denne boken er hentet fra forskjellige kilder, blant annet tidsskriftet "Tiden" og menighetsbladet "Samhold". Prekenene er omskrevet, forenklet og tilpasset dagens språk.

Antall sider: 437, innbundet
Utgitt år: 2000