Ansatte

KristiansandEgersund
Forstander
Sigmund Aamodt
Kystveien 220
4639 Kristiansand
Tjenestetelefon: 90 75 50 76
E-post: sigmund.aamodt@samfundet.org
Forstander
Ragnar Eigestad
Anna Buggesvei 4
4370 Egersund
Tjenestetelefon: 90 05 52 83 
E-post:
ragnar.eigestad@samfundet.org
Hjelpeforstander
Tormod Aamodt
Leireveien 382
4640 Søgne
Tjenestetelefon: 91 30 25 43
E-post: tormod.aamodt@samfundet.org
Hjelpeforstander
Sverre Leidland
Klipperveien 14
4370 Egersund
Tjenestetelefon: 51 49 36 79
E-post:
sverre.leidland@samfundet.org
Hjelpeforstander II
Helge Dvergsnes
Oftenesveien 21
4640 Søgne
Tjenestetelefon: 95 94 84 33
E-post: helge.dvergsnes@samfundet.org
Rektor for skolene i Kristiansandsområdet
Brynjulf Korsmo 
Telefon: 38 12 57 01
E-post:
brynjulf.korsmo@samfundet.org
Rektor for skolen i Egersund
Yngvar Hetland
Telefon: 51 49 62 21
E-post: yngvar.hetland@samfundet.org
Driftsleder og regnskapsfører for menigheten
Nils Ivar Andersen
Telefon: 38 12 57 12
E-post:
nils.ivar.andersen@samfundet.org
Driftsmedarbeider og fritidsleder
Lennart André Dean
Telefon: 38 12 57 19
E-post:
lad@samfundet.org
IKT-ansvarlig
Glenn Tore Jensen
Telefon: 38 12 57 18
E-post:
glenn.tore.jensen@samfundet.org